Berichten

Verplicht schoonhouden percelen en bermen

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft in het kader van verdere verbetering van het woonklimaat in diverse buurten  het volgende bekend gemaakt. Het OW-ministerie acht het noodzakelijk enige ordeningsmaatregelen te treffen op het gebied van onderhoud van bermen, goten, verlaten en overwoekerde percelen/gebouwen, alsmede het schoonhouden van het milieu. Per 01 januari 2022 zal […]