Schoonhouden van uw perceel: vermijd sancties

Op de burgerij wordt, door het Ministerie van Openbare Werken, een beroep gedaan om hun woonomgeving schoon te houden. Dit geldt eveneens voor bezitters van percelen die ervoor zorg dienen te dragen dat deze niet in overwoekerde staat komen te verkeren.

Perceeleigenaren die hun percelen niet onderhouden en hun gebouw in een dusdanige verwaarloosde toestand laten staan dat de veiligheid in gevaar komt, kunnen zware sancties verwachten.

Voorkom boetes of erger

Het is niet uitgesloten dat dergelijke percelen op basis van de landhervormingsdecreten en aanverwante regelingen ingetrokken zullen worden, indien geen gehoor wordt gegeven aan de waarschuwingen.

Om sancties te voorkomen kan Lando De Tuinman u een betaalbare dienstverlening leveren waarbij onderhoud van uw perceel voor nu en in de toekomst gegarandeerd is. U geeft daarmee ook invulling aan en mooie en veilige woonomgeving.

Hoe werkt het bij Lando de Tuinman?

– Wij doen vooraf de inspectie (binnen Paramaribo gratis; voor Wanica/Commewijne of Para brengen wij voorrijkosten in rekening)

· u ontvangt fotomateriaal en foto’s

· na betaling gaan wij aan de slag en ontvangt u ook beelden van de uitgevoerde werkzaamheden

Een goed onderhouden terrein verhoogt woongenot. Wij worden graag uitgenodigd voor het uitbrengen van een offerte.

Foto’s van Lando de Tuinman aan het werk