Verplicht schoonhouden percelen en bermen

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft in het kader van verdere verbetering van het woonklimaat in diverse buurten  het volgende bekend gemaakt. Het OW-ministerie acht het noodzakelijk enige ordeningsmaatregelen te treffen op het gebied van onderhoud van bermen, goten, verlaten en overwoekerde percelen/gebouwen, alsmede het schoonhouden van het milieu. Per 01 januari 2022 zal […]