Nieuws

Het laatste nieuws

De onherroepelijke volmacht

DE ONHERROEPELIJKE VOLMACHT De onherroepelijke volmacht is niet voor elke situatie. Het kan worden verstrekt wanneer het in het belang is van de gevolmachtigde of een derde. De volmachtgever kan bij de onherroepelijke volmacht bepalen dat de volmacht niet eindigt…

Read more

De Nalatenschap, oftewel de boedel

DE NALATENSCHAP, oftewel DE BOEDEL INTRO In de praktijk wordt de term “nalatenschap” meer gebruikt door de rechtsgeleerden in juridische documenten, terwijl in het normaal dagelijks spraakverkeer de term “boedel” eerder gebruikt wordt om hetzelfde aan te duiden. Vroeg of…

Read more

Hoe kan ik over mijn erfdeel beschikken (boedel)

HOE KAN IK OVER MIJN ERFDEEL BESCHIKKEN? Allereerst moet middels een door een notaris opgestelde Verklaring Van Erfrecht vastgesteld worden wie de gerechtigden zijn tot de nalatenschap van de erflater. Voor het opmaken van een Verklaring van Erfrecht zal men…

Read more